Odzyskiwanie danych z RAID 5

RAID 5 vs RAID 6

RAID 5 vs RAID 6

W tej sekcji zostanie przeanalizowany czas awarii i prawdopodobieństwo awarii systemów RAID 5 i RAID 6. Jak wspomniano w artykule Teoria Raid 6, pojemność dysków rośnie każdego roku, aby spełnić wymagania użytkowników. Wpływ rosnącej pojemności dysku to spadek MTDL z około 2 lat do 1 miesiąca dla niektórych dużych macierzy RAID […]